Portofoli i produkteve

Çfarë Ofrojmë

Tunamar Sh.p.k është e specializuar në katër aktivitete kryesore që konsistojnë në prodhimi, riparim, vendosje në punë dhe mirëmbajtjen e peshoreve elektronike industriale.
Tunamar Shpk Peshore Elektronike

KOMPANIA TUNAMAR SHPK

TUNAMAR Sh.p.k, është një kompani e dedikuar për të ndihmuar klientet e saj të maksimizojnë produktivitetin, efikasitetin dhe sigurinë duke përmirësuar përfitimin në ushtrimin e aktivitetit të tyre. Tunamar Sh.p.k është e specializuar në tri veprimtari kryesore që konsistojnë në prodhimin, vendosjen në punë dhe mirëmbajtjen e peshoreve elektronike industriale.

Staf të Kualifikuar dhe Përkushtuar

Cilësi dhe Standarte

Qëllimi i Tunamar Sh.p.k është të sjellë risi në fushën e projektimit duke prodhuar produkte dhe ofruar shërbim me standarte
Tunamar Shpk Peshore Elektronike tunamar.al

Prodhim sipas kërkesave

Prodhim sipas kërkesave  për peshoreve elektronike deri në 120 ton

Tunamar Shpk Peshore Elektronike

Përgatitje e bazamentit 

Përgatitje e bazamentit në të cilin të vendoset platforma e peshores

Tunamar Shpk Peshore Elektronike

Asistencë teknike  24/7

Stafi ynë është i disponueshëm  për të ofruar asistencën e nevojshme

Tunamar Shpk Peshore Elektronike

Riparim Verifikim Vulosje Instrumenti

Riparim Verifikim Vulosje Instrumenti me pesha standarte (etalonë) të certifikuara  nga TURKAK

Tunamar Shpk Peshore Elektronike

Programet më të mira

Programet më të mira të peshoreve elektronike  me kohë reale në raportim

Tunamar Shpk Peshore Elektronike

Kompani e certifikuar

Të certifikuar nga kompania prestigjoze “TUV AUSTRIA”

Kompanitë më Njohura

Klientët Tanë

Falë produkteve cilësore, asistencës teknike dhe një stafi profesional kemi krijuar bashkëpunime me kompanitë më të njohura në vend