INFORMACION

Për  informacione  apo kërkesa për produktet e ofruara nga kompania Tunamar Sh.p.k ju mund të na kontaktoni në adresën elektronike:

KOMPANIA TUNAMAR Shpk

Ne krenohemi në ofrimin e sherbimeve fleksibile dhe me standarte për klientët tanë. Zgjidhjet tona ndryshojnë në kompleksitetin e varianteve nga sistemet e peshimit manual deri ne sistemet e teknologjisë bashkëkohore të automatizuara si, peshore për kamione, peshore hekurudhore, peshore industriale, peshore aksiale, peshore për kafshët, peshore vinçi të levizshme, bazamente të peshoreve elektronike, sisteme dinamike të peshimit, peshore sillosi si dhe furnizimeve të pajisjeve të ndryshme.

KONTAKT

Kusarth, rruga Kadri Hoxha, zona kadastrale 2346, pasuria nr.428/5/4, Kusarth, Elbasan 3001, Shqipëri

+355(0)68 20 43 271

+355(0)69 55 68 878

tunamar.peshore@gmail.com

info@tunamar.al

www.tunamar.al