Peshore e nivelit 0.0

Peshorja e nivelit 0.0 është platformë metalike e prodhuar me profesionalizëm  dhe projektim të pashembullt me një strukturë të

Peshore vinci wi-fi

Projektuar per peshimin e  ngarkesave të varura. Këto peshore gjejnë zbatim kudo ku ngarkesat nuk mund të ngrihen nga individët

Peshorja automobilistike 

Peshorja automobilistike sipërfaqeje përbëhet nga një platformë metalike e prodhuar me profesionalizëm

Peshore hekurudhore

Peshorja hekurudhore përbëhet nga një platformë metalike e prodhuar me profesionalizëm dhe projektim

Peshore elektronike

Peshoret elektronike me tonazh nga  1 deri më 8 ton kanë një zonë të gjërë përdorimi kryesisht në fushat

Peshore aksiale

Peshoret aksiale përdoren për kontrollin e peshave me kapacitete të larta aksiale.