Tunamar Shpk Peshore Elektronike tunamar.al

Verifikim me etalon standart | Fushë Krujë Cement Factory

Lloji: Verifikim me etalon standar
Klienti: Fushë Kruja Cement Factory
Qyteti: Fushë Krujë

Tunamar Shpk Peshore Elektronike tunamar.al

Verifikim me etalon standart | Limak Age JV

Lloji: Verifikim me etalon standart
Klienti: Limak Age JV
Qyteti: Gramsh

Tunamar Shpk Peshore Elektronike

Verifikim & Kalibrim me etalon standart

Lloji: Verifikim & Kalibrim me etalon standart
Kapaciteti: 8 ton
Klienti:
Qyteti:

Tunamar Shpk Peshore Elektronike tunamar.al

Verifikim me etalon standart | Antea Cement Titan

Lloji: Verifikim me etalon standart
Kapaciteti: 60 ton
Klienti: Antea Cement Titan
Qyteti: Borizanë
Tunamar Shpk Peshore Elektronike tunamar.al

Verifikim me etalon standart | Kast & Gas Sh.a

Lloji:  Verifikim me etalon standart
Kapaciteti: 60 ton
Klienti: Kast & Gas Sh.a
Qyteti: Tiranë
Tunamar Shpk Peshore Elektronike tunamar.al

Verifikim me etalon standart | Royal Trade Company

Lloji: Verifikim me etalon standart
Klienti:  Royal Trade Company
Qyteti: Porto Romano

Tunamar Shpk Peshore Elektronike tunamar.al
Verifikim me etalon standart| Bolv- Oil
Lloji: Verifikim me etalon standart
Klienti: Bolv- Oil
Qyteti: Fier