Peshore aksiale

Peshoret aksiale përdoren për kontrollin e peshave me kapacitete të larta aksiale. Specifikat e peshoreve aksiale janë:

  • peshon për çdo aks duke ndaluar mbi platforma vlerat për secilin aks që shfaqen në ekran
  • rezultatet mund të dokumentohen me fletë peshe nga printeri
  • nuk kanë nevojë për vend special për vendosje
  • peshorja aksiale dhe treguesi komunikojnë me Wi-Fi

Platformat e peshimit aksiale janë të përbëra nga materiale alumini, me qëllim  lehtësimin e transportimit. Çanta e indikatorit është e përbërë prej plastike ABS e mbrojtur me IP65. Sistemi i peshimit funksionon me bateri të thatë  dhe të rikarikueshme.

Kërkesa për produkte dhe shërbimet e Tunamar shpk

Për informacione apo kërkesa për produktet e ofruara nga kompania Tunamar Sh.p.k ju mund të na kontaktoni në adresën elektronike: