Natm Pressure Cell

Përshkrimi

Përshkrimi

 

Qeliza e presionit përbëhet nga 2 pllaka çeliku drejtkëndëshe ose katrore të ngjitur së bashku rreth perimetrit dhe të ndara brenda nga një zgavër e vogël e mbushur me vaj special jo të gazuar. Vaji është i lidhur me një dhënës elektrik që konverton çdo ndryshim të presionit që vepron në qelizë në një ndryshim në sinjalin elektrik. Instrumenti furnizohet me dhënësin e lidhur drejtpërdrejt në pllakën e qelizës me një valvul dhe tub rilsan duke lejuar që ai të shtypet përsëri nga një pompë speciale.

Përsëritja e presionit kërkohet kur pllaka e ndjeshme nuk prek më elementin, presioni i të cilit duhet të matet.Qeliza përdoret për kontrollin e presionit radial dhe tangjencial mbi rreshtat e tunelit dhe për monitorimin e presionit në themele, diga dhe ura. Mund të përdoret gjithashtu për matjen e presionit të ushtruar në shpim ose për kontrollimin e presionit të ushtruar midis një konstruksioni mbajtës dhe shkëmbit shtrydhës.

KONTAKTONI ME KOMPANINË

    Për informacione më specifike rreth produktit ju mund të na kontaktoni nëpërmjet formës së mëposhtme të kontaktit:

    Kategori: