Electric Crack Meter

Përshkrimi

Përshkrimi

Matësi elektrik i çarjes përdoret për matjen e vazhdueshme të evolucionit të nyjeve strukturore të hapjes, çarjeve dhe nyjeve ndërtimore në beton. Mjeti është i përbërë nga një trup cilindrik brenda së cilit është vendosur konvertuesi zhvendosës dhe një shufër rrëshqitëse e lidhur me të njëjtën konvertues përkthen lëvizjet (zgjerimin ose ngushtimin) e slotit për tu monitoruar në një sinjal elektrik.

Dy skajet e sensorit janë të fiksuara, me anë të blloqeve, duke tundur të njëjtën plas. Mund të ketë shkallë të ndryshme matëse në varësi të llojit të aplikimit. Për të vlerësuar lëvizjen tre-dimensionale të plasaritjes, mund të instaloni njehsorin e çarjeve të rregulluar në tre drejtime kryesore. (X-y-z).

KONTAKTONI ME KOMPANINË

    Për informacione më specifike rreth produktit ju mund të na kontaktoni nëpërmjet formës së mëposhtme të kontaktit:

    Kategori: