Analogic Biaxial El-Tiltmeter

Përshkrimi

Përshkrimi

Tiltmetri El është një instrument me precizion ultra të lartë me një shtrirje të ngushtë matëse të aftë të matë ndryshimin në prirjen e strukturës në të cilën
është fiksuar. Përdoret gjerësisht për monitorimin e mureve të ndërtimit dhe grumbullimit të rrugëve.

Përbëhet nga sensorë të kutisë së aluminit, një për boshtin x dhe një për boshtin y, nga të cilët sinjali i daljes është proporcional me këndin e prirjes së instrumentit në lidhje me rrafshin vertikal. Mund të jetë i fiksuar në një kllapa alumini me gjatësi të ndryshueshme ose në baza individuale të bashkimit të topit për të arritur pozicionin më të mirë.

KONTAKTONI ME KOMPANINË

    Për informacione më specifike rreth produktit ju mund të na kontaktoni nëpërmjet formës së mëposhtme të kontaktit: