Përshkrim

Përshkrim

Rastet e inclinometrit kanë 4 grooves të brendshme në 90 gradë nga njëra- tjetra, të cilat heqin sondën e inclinometrit. Pajisur së bashku me bashkimet,
ato formojnë sistemin inclinometrik. Shtresë e jashtme mund të jetë:

• zbritur në bërthama të përgatitura posaçërisht, ku hendeku midis murit të shtrëngimit dhe murit të boshtit duhet të mbushet me një përzierje të bazuar
në çimento ose zhavorr, në mënyrë që shtresa e shtrëngimit të qëndrojë në vend dhe lëvizjet nën tokë dhe tokat të mund të maten me saktësi.

• të fiksuara në përforcimet e shtyllave të murit mbajtës dhe strukturave mbajtëse. Rastet e indiklinës përdoren për monitorimin e rrëshqitjeve të tokës, murin mbajtës të shtrënguar ose në instalimet horizontale për matjen e uljes përgjatë boshtit kryesor të vetë shtresës së jashtme. Ato janë të disponueshme në alumin ose ABS dhe PVC pa grooves në pjesën e jashtme.