Weldable Vibrating Wire Strain Gauge

Përshkrim

Përshkrim

Matësi i tensionit të telit vibrues përdoret gjerësisht për matjen e deformimit në strukturat metalike në të cilat është fiksuar. Ky instrument garanton saktësi dhe stabilitet afatgjatë. Falë sinjalit të frekuencës, ai nuk ndikohet nga gjatësia e kabllit.

Një termistor për matjen e temperaturës është ngulitur në instrument. Funksionet e matësit të tensionit të telit vibrues janë mënyra e mëposhtme: një tel çeliku mbahet midis 2 blloqeve në rritje të fiksuara në sipërfaqen që matet. Do deformim në këtë sipërfaqe do të pas tensionit në tela çeliku dhe, kështu, frekuencës pasuese të rezonancës.